Gud älskar alla syndare

Gud älskar alla syndare
" Vi får aldrig tänka att vissa människor på grund av sitt syndiga liv skulle hamna utanför nåden. Paulus säger om sig själv att han var den främste av alla syndare men att han mötte ett överflöd av nåd och barmhärtighet."

En del menar att man inte kan göra skillnad på en person och på hur den personen lever. Att man inte kan säga att man tycker om och respekterar en homosexuell person och samtidigt fördöma den personens homosexuella livsstil. Men visst kan man det. Vi har alla områden i våra liv som vi brottas med, ingen är fullkomlig. Men det hindrar inte att vi kan älska och tycka om varandra ändå. Och ta till exempel ett par föräldrar vars barn hamnar i drogmissbruk. Visst kan dessa föräldrar älska sitt barn våldsamt och samtidigt hata det drogmissbruk som håller på att förstöra deras barn.

Guds kärlek till synd
I sin predikan hävdade pastor Green:
"Vi får aldrig tänka att vissa människor på grund av sitt syndiga liv skulle hamna utanför nåden. Paulus säger om sig själv att han var den främste av alla syndare men att han mötte ett överflöd av nåd och barmhärtighet". Och om människor med den homosexuella livsstilen förkunnade pastor Green:
"Därför ska vi uppmuntra dessa som lever på detta sätt att se på nåden i Jesus Kristus. Vi kan inte fördöma personerna ... det gjorde aldrig Jesus heller. Han visade alla han mötte djup respekt för den person de var, t.ex synderskan enligt Johannes 8 eller kvinnan vid brunnen i Sykar enligt Johannes 4. Jesus förnedrade aldrig någon. Han erbjöd dem nåd. Vi får aldrig förnedra någon som lever i synd. Synden kan vi inte ha fördrag med ... men människan kan vi ha fördrag med. Vi tror väl än att det är som Paulus säger i Titusbrevet (2:11-12): 'Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla värdsliga begärelser och till att leva gudfruktigt i den tidsålder som nu är.' Det är genom att visa alla människor nåd och barmhärtighet som vi kan vinna dem för Kristus. Vi vinner aldrig någon genom att visa kalla handen."
(Slut citat från pastor Greens predikan)

Men pastor Green talade också mycket om homosexualitetens synd och hur Bibeln ser på den. Det var baserat på den delen av hans predikan som pastor Green blev dömd till fängelse. Men låt oss göra det fullkomligt klart från början: Gud älskar alla syndare!  Vilket betyder att han älskar alla människor i sin skapelse.  Men Gud hatar all synd. Annars skulle han aldrig ha tillåtit det enorma priset att offra sin egen Son för att betala våra synder och återköpa oss.  Vissa människor som är involverade i den pågående homosexuella kontroversen förstår inte denna skillnad.  Vissa av dem kallar sig till och med kristna.  Det finns en ökänd grupp kallad "Gud hatar bögar" ("God Hates Fags") som har fräckheten att kalla sig en församling (Westboro Baptist Church). Förutom att hemfalla åt användandet av öknamn, så känner ledaren för gruppen uppenbarligen inte Bibelns lära.  Gud hatar ingen.  Gud älskar alla.  Det kan inte vara klarare än så.  Westboro Baptist Church-gruppen har publicerat ett fruktansvärt "monument" till pastor Greens ära.  Naturligtvis ogillar pastor Green ett sådant missbruk av hans namn.  På samma sätt tog pastor Green mycket illa vid sig när nynazisterna i Sverige försökte utnyttja hans goda namn. I sin predikan om homosexualitet följde pastor Green noggrannt Bibelns lära om ämnet.  Han smög inte med att använda de bibliska termer som gavs för att beskriva just denna synd.  Bibliska temer som onda, avskyvärda, fördärvliga, etc. sanerades inte för att låta mindre dömande än vad Gud avsåg.  Detta verkar ha brutit mot en vanlig attityd i dagens kyrkliv i Sverige, och har storligen upprört homo-gemenskapen. 

Gud talar till mitt eget hjärta - bakgrunden till den här webbplatsen
Min hustru och jag besökte nyligen en heldags-konferens/workshop anordnad av organisationen Focus on The Family, i Fresno, Kalifornien, med fokus på homosexualitet.  Rubriken på workshopen var "Love Won Out" (Kärleken vann) och den hölls i Fresno. Ungefär tusen personer deltog.

För mig var det en förvandlande tilldragelse. Gud rörde mitt hjärta djupt. Jag kan inte minnas att jag gråtit så mycket på en enda dag. Genom många vittnesbörd visade Gud mig hur mycket han älskar de homosexuella, något som många kristna (mig inkluderad) har haft så svårt för. Så ofta säger vi att vi hatar synden men älskar syndaren. "Men hur mycket älskar du verkligen syndaren?" frågade Gud mig gång på gång. När jag hörde det ena personliga vittnesbördet efter det andra om hur Gud hade förvandlat före detta homosexuella och lesbiska, genom sin förunderliga nåd, rördes jag till tårar. Och i vittnesbörd efter vittnesbörd delade de alla med sig av hur Gud slutligen hade fört dem i kontakt med en eller flera av hans trogna tjänare som hade älskat dem kravlöst, efter det att de i åratal enbart mött fördömelse (vare sig verklig eller upplevd) från många andra kristna.

Hela dagen var en rörande erfarenhet. På eftermiddagen delgav Melissa Fryrear oss sitt livs historia om hur hon hade blivit ofredad och utsatt för övergrepp som barn och senare blev lesbisk. Men nu är hon en av Guds välsignade tjänare. Hon predikade från 1 Kor. 6:9 : Far inte vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd...skall få Guds rike till arvedel......Sådana voro också somliga bland er... När Melissa kom till passagen "sådana var också somliga bland er" så tappade hon fattningen. Och vi grät alla med henne. Passagen "sådana var också somliga bland er".... var så sann för alla i publiken. Kanske olika slags synder men vi visste alla att det var sant för oss alla. "Sådana var också somliga bland er, men ni har låtit tvätta er rena, ni har blivit helgade, I har blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn". RÄTTFÄRDIGGJORDA! Det betyder att vi är som om vi inte hade en enda synd. Allt tack vare Jesus. Vi kände alla en sådan kärlek och förståelse för Melissa och allt det skräp hon hade lidit av i sitt tidigare liv. På samma gång visade Herren mig hur viktigt det är att vi gör ALLT vi kan, ALLT som står i vår makt, att hjälpa barnen i våra länder att inte behöva gå igenom vad Melissa och andra gått igenom som barn. Att skydda dem från sexuella övergrepp och från de bytesjagande homosexuella som står redo att rekrytera dem när de når puberteten. Och att hjälpa varje pojke att ha goda manliga förebilder. Och att säga till dem att fly från den homosexuella livsstilen som från pesten. Att om möjligt rädda dem från ett sådant liv i fördärv.

På morgonen samma dag, medan vi och en mängd andra bilar körde in på kyrkans område (den stora People’s Church i Fresno), möttes vi vid ingången av de sedvanliga homoaktivisterna med banderoller, megafoner och skymfande ord som uttryckte deras vrede mot oss "trångsynta". Det hela var ironiskt. Här var vi, ivriga att lära oss om att älska dem i "Kärleken vann"-konferensen -- och de var arga över händelsen!  Men skälet till deras vrede kan vara att de ibland möter förbittring och även hat från vissa människor med en kristen etikett. Till exempel så visade en talare vid konferensen -- som ett exempel på det värsta sättet att behandla homosexuella – på aktiviterna från en ökänd grupp kallad "God Hates Fags". Denna hatgrupp har till och med iscensatt protester mot "Focus on the Family", uppenbarligen för att denna organisation inte delar deras hatfyllda attityd.  Om vi skulle börja med samma öknamn och hatfyllda beteende som de homosexuella aktivisterna använder mot oss, så har vi inte Kristi hjärta. I stället måste vi återgälda hat med kärlek.