Pastor Greens Fängelsedom

Pastor Green är en mycket ödmjuk och opretentiös man som förestår en liten pingstförsamling i en stad kallad Borgholm på ön Öland i Östersjön utanför Sveriges kust.  När vi hade gemenskap och bad tillsammans i hans lilla hemstad sommaren 2004, visade Gud mig vilken ödmjuk och opretentiös Guds tjänare han verkligen är.  Han vill definitivt inte att någon uppmärksamhet dras till honom själv. Han är mycket överraskad över den internationella uppmärksamhet som hans rättsfall har väckt.  Även saker som den smakfulla "Tribute to Ake Green" av Dorna's Lighthouse är en källa till förlägenhet för honom snarare än stolthet.

Som du troligen har hört blev pastor Green fälld i Kalmar den 29 juni 2004 och dömd till en månad i fängelse. Anklagelsen mot honom var att den predikan han förkunnade i sin lilla församling i Borgholm den 20 juli 2003, ansågs vara ett uttryck för "missaktning för folkgrupp". Ja, det är allt som behövs under den nya svenska lagen för att sätta förkunnare i fängelse om de vågar fördöma homosexualitet.  Du kan själv läsa en avskrift av Åke Greens predikan.  För en annan diskussion om bakgrunden till Greens "brott" och hans rättegång och fängelsestraff, kan du gå hit och finna information som CBN publicerade i samband med ett nyhetsinslag de filmade i Borgholm.

Så här lyder den tillämpliga delen av den nya svenska lagen, Brottsbalken, kapitel 16; 8 paragrafen (mina understrykningar för betoning och diskussion): "Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.
"

När du läser pastor Greens predikan kommer du att märka att han förkunnade både Guds fördömelse över sodomins synd och den kärlek, nåd och förlåtelse som Gud erbjuder genom Jesus Kristus.  Inte på något sätt kan det hävdas att pastor Greens budskap var hotfulltEmellertid, beroende på vilken din synvinkel är, så kan det säkerligen upplevas som ett uttryck för missaktning av någon som lever i den här särskilda synden. Ingen tvekan om det. Och det gäller för alla synder nämnda i Bibeln.  Närhelst Guds ord proklameras kommer några syndare att känna sig fördömda och ledas till bättring, medan andra syndare känner sig förolämpade och tolkar det som en brist på respekt för det sätt de lever på. Så där har vi det - rätten fann att pastor Green visat missaktning för den homosexuella livsstilen.  Och att visa sådan brist på respekt för den homosexuella livsstilen är idag ett brott enligt svensk lag.

Om pastor Greens brott hade ansetts "grovt" av Göta Hovrätt, så skulle han kunna få mellan 6 månader och 4 år i fängelse. RFSL (Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigade) är den grupp som förde fram anklagelserna mot pastor Green.  Under den inledande processen i Kalmar tryckte de på för ett mycket längre fängelsestraff - minst 8 månader - än det straff på en månad som den lägre rätten i Kalmar gav.  Huruvida hans påstådda brott kunde anses som "ringare" eller "grövre" beror på om pastor Green avsett att "väcka betydande uppmärksamhet" eller inte. Om pastor Green - som en överlåten Herrens tjänare - åtlydde förmaningen att "Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere" (Ropa ut det på bergen, över kullarna och överallt), då borde det förvisso befinnas att hans meddelande var "ägnat att väcka betydande uppmärksamhet".  Han skulle då kunnat fått mellan 6 månader och 4 år i fängelse
.

Det är viktigt att notera att den nya svenska lagen inte gör någon skillnad, utan klumpar ihop brotten "hotar folkgrupp" och "uttrycker missaktning för folkgrupp". Båda brotten hänförs till "hets mot folkgrupp". På detta sätt kan en person som bara uttrycker missaktning gentemot en grupp människor klassas som någon som har uttryckt "hets mot folkgrupp".  Anklagelsen förmedlar det felaktiga intrycket av en kriminell person som förespråkar våld.  Ganska slugt av homolobbyn att få den nya "hatlagen" uttryckt på det sättet, eller hur?  Det bör också noteras att i Sverige är homogemenskapen, representerad av RFSL, i stor utsträckning finansierad av den svenska regeringen.

Låt oss göra det fullkomligt klart att det finns absolut inget fysiskt hot i pastor Greens predikan. Om något, så inkluderade hans predikan budskapet om nåd, kärlek och förlåtelse, som alltid finns med i evangeliet, i och med att det finns hopp för syndaren i Jesus Kristus.

Men andra människor har faktiskt uttryckt hatiska budskap som hetsar till fysiskt våld nyligen.  Den svenska muslimska webbsajten "islamguiden.com" publicerade nyligen ett ganska hetsande språk mot homosexuella. Bland annat så framfördes t.o.m orden "döda den som agerat". Detta drogs inför Riksåklagaren, som valde att inte inleda någon förundersökning.
 För mer information klicka här. Man måste undra varför regeringen valde att inte rikta några anklagelser mot "islamguiden.com" med ett fysiskt hotande budskap, men valde att väcka åtal mot en småstadspastor med kärlek till människor i sitt hjärta.  Någonting är sannerligen sjukt här!  Man kan inte annat än misstänka att det är RFSL och deras hat mot evangeliska kristna som ligger bakom den här charaden.

Pastor Green vill bara förkunna Guds sanning och barmhärtighet till dagens svenska generation. Barmhärtighet är en underbar medicin för den smärtfyllda själen, och pastor Green förmedlar den i överflöd. Men problemet är att utan att sanningen också blir förkunnad, så kan det inte bli någon övertygelse och därför ingen barmhärtighet tillämpad.  T.o.m en del pastorer i Sverige förstår inte denna viktiga skillnad längre.  

Pastor Åke och Hjördis Green vid en middagsbjudning