Pastor Green inför Högsta Domstolen

Den 11:e februari, 2005 blev Pastor Åke Green frikänd i ett nästan enhälligt beslut av Göta Hovrätt.  Åklagaren beslöt att ta fallet vidare till Högsta Domstolen.

Den 29 november 2005 frikände Högsta Domstolen Pastor Åke Green från alla anklagelser som förts av Riksåklagaren.  Genom detta fastställdes utlåtandet av Göta Hovrätt.

I en intervju i SvD förklarar HD:s ordförande justitierådet Johan Munck HD:s agerande:
"Om man enbart skulle göra en tolkning av den svenska lagstiftningen så hade pastor Green fällts. Förarbetena är så tydliga så att det inte råder någon tveksamhet på den punkten. Men med hänsyn tagen till Europadomstolen som har till uppgift att tolka Europakonventionen om mänskliga rättigheter, så kan vi inte göra annat än att fria. En fällande dom hade nämligen inte stått sig i Europadomstolen, det är vi övertygade om."

En utgångspunkt för bedömningen är att Åke Green har handlat från sin kristna övertygelse med syftet att påverka människors situation till det bättre i enlighet med vad han uppfattat som sin plikt som pastor. HD gör här bedömningen att Greens uttalande om homosexualitet som en cancersvulst inte är ett så kallat "hate speach", och uttalandet kan inte sägas uppmuntra till hat mot homosexuella.