Myter om homosexualitet

Myt Nummer 1: Den heterosexuella och den homosexuella livsstilen är lika önskvärda.

Myt Nummer 2: Man kan inte påverka sitt barns (eller barnbarns) framtida sexuella inriktning.

Myt Nummer 3: Sexuell orientering är något ärftligt – Det är genetiskt betingat

Dessa myter behandlas på webbplatsen www.amoso.org tillsammans med en presentation av den forskning som finns i ämnet.